İnnovativ layihələr şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

serdar.aslanov1@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri

Sərdar  Rza  oğlu Aslanov

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Kitabxana və informasiya resursları sahəsində proseslərin optimallaşması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə innovativ layihələri işləyib hazırlamaq və icrasını həyata keçirmək
Əsas elmi nəticələri