Təchizat və anbara nəzarət

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  MEK-in fəaliyyəti üçün zəruri malların, o cümlədən alətlərin və digər vasitələrin qəbulu və bölüşdürülməsinin təşkili və nəzarətdə saxlanılması
Əsas elmi nəticələri