Mərkəzi Elmi Kitabxana

Tel. (+994 36) 5446994 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Kəngərli Nuridə Tapdıq qızı
İşçilərin ümumi sayı

 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Oxuculara xidmət:

Elektron oxu zalında internet vasitəsi ilə

Müxtəlif çap məsullarını əhatə edən fondlar vasitəsi ilə

Elektron və ənənvi kataloq -kartoteka sistemi vasitəsi ilə

Müxtəlif mövzuları əhatə edən və yeni kitablardan təşkil olunmuş sərgilərin vasitəsi ilə

Kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi:

Abunə yolu ilə alıənmış qəzet və jurnallar

Pul köçürmə yolu ilə alınmış müxtəlif kitablar vasitəsi ilə

Müəlliflər tərəfindən hədiyyə edilmiş kitablar vasitəsi ilə

Müxtəlif şəxslərin fərdi kitabxanalarından hədiyyə edilmiş ədəbiyyatlar vasitəsi ilə

Müxtəlif müəssisə və təşkilatların hədiyyə etdiyi kitablar vasitəsi ilə

Məlumat- biblioqrafiya işləri:

Soraq-biblipoqrafiya işlərinin təşkili və aparılması

Məlumat-biblioqrafiya işlərinin tıəşkili və aparılması

Kitabxana fondlarına daxil olan çap məhsullarının ümumi, fərdi, elmi və texniki işlənərək sistemləşdirilməsi 

Əsas elmi nəticələri Kitab fondlarının həcmi- 35476

Jurnal fonunun həcmi- 18577

Avtoreferat fondunun həcmi- 5199

Dissertasuya fondunun hıəcmi-73

Elektron kataloqlaşdırılmış kitablar- 4459

Eletron kartotekaya yazılmış qızet və jurnal məqalələri- 4538

Elektron kataloqlaşdırılmış avtoreferatlar-02535

Elektron kataloqlaşdırılmış dissertasiyalar-73

Skanet olunmuş kitablar-537