Nəşriyyat

Tel. (+994 36) 5446984
Faks  
Elektron poçtu qafarqerib@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Qafar Tahar oğlu Qənbərov
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  AMEA Naxçıvan Bölməsinin «Xəbərlər» jurnalını, müxtəlif elmi kitabları və xüsusi buraxılışları nəşr etmək. 
Əsas elmi nəticələri «Tusi» nəşriyyatı yarandığı vaxtdan əsasən AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi nəşri olan «Xəbərlər» jurnalının çapı ilə məşğul olur. Bugünədək «Xəbərlər» jurnalının25 nömrəsi işıq üzü görüb. Bu nömrələrin 13 ictimai və humanitar elmlər seriyasına, 12 isə təbiət və texniki elmlər seriyasına həsr edilib. AMEA Naxçıvan Bölməsinin «Əlaqə» adlı telefon kitabçası, bəzi rəsmi blankları, «Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri» mövzusunda beynəlxalq simpoziumun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 83 illiyinə həsr olunmuş «Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: tarix və müasirlik» adlı elmi-praktik konfransın, «Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər», «Nuh peyğəmbər, Dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda beynəlxalq simpoziumun materialları və bölmənin illik hesabatı da bu nəşriyyatda yığılıb hazırlanmışdır.