Maliyyə-uçot və hesabat şöbəsi

Tel. (+994 36) 5446599
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Hənifə Məmməd oğlu Hənifəyev
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri