Geoekologiya və seysmalogiya laboratoriyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Təbii sərvətlərin öyrənilməsinin avtomatlaşdırılmasında yeni metodların və texniki vasitələrin işlənib hazırlanması və regionun seysmik rejiminin tədqiqi.  
Əsas elmi nəticələri Təbii sərvətlərin öyrənilməsi texnikasında və eləcə də informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları üzrə əsas vasitə olan avtomatik kommutasiya texnikasında geniş surətdə istifadə olunan xüsusi alqoritmlərin və bu alqoritmlərlə bağlı uyğun kommutasiya sxemlərinin işlənib hazırlanması yerinə yetirilmişdir.