Memarlıq, şəhərsalma və abidələrin bərpası şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan məktəbi abidələrində memarlığın və ornamentin sintezi 
Əsas elmi nəticələri