“Elmi-kütləvi işlər” şöbəsi

Tel. (+994 12) 4920657; (+994 12) 4927049 
Faks  
Elektron poçtu

huseinjavid@gmail.com

 
Struktur bölmənin rəhbəri Əsədova Vəsilə Seyfəddin qızı 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

H.Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinin təbliği, sərgilərin nümayişi və tədbirlərin təşkili

Əsas elmi nəticələri 1.Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi”. Bakı 2009.
2.Hüseyn Cavid irsi və müasir dövr” Beynəlxalq elmi konfransın materialları.26.11.2007.
3.Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağdaş təfəkkür işığında”Beynəlxalq elmi konfransın materialları (Hüseyn Cavid-130) 22-24 oktyabr, Bakı, 2012, 346s.
4.Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.Akif Ersoy, Hüseyn Cavid”. Bakı, 2013.