“Elmi fondlar” şöbəsi

Tel. (+994 12) 4920657; (+994 12) 4927049  
Faks  
Elektron poçtu

huseinjavid@gmail.com

 
Struktur bölmənin rəhbəri Rzayeva Cəmilə İbadulla qızı 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

H.Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinə aid materialların toplanması, qeydiyyata salınması, elmi təsvirinin verilməsi və mühafizəsi

 
Əsas elmi nəticələri

1.Çoxcildli “Cavidşünaslıq” araşdırmalar toplusu 10 cilddə. Bakı, Proqres, 2012. Nəşri davam edən bir topludur. Artıq 10 cildi çap olunmuşdur.

2.Hüseyn Cavidin “Ana” pyesinin ingilis dilinə tərcümə edilib və çapa təqdim olunub.

3.“Hüseyn Cavid: həyat və sənət yolu” bibloqrafik və veblioqrafik göstərici təkminləşdirilib çapa hazırlanmışdır.

4.Gülbəniz Babaxanlı. “Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid”. Bakı, 2010.

5.“Cavid hikməti” seçmə aforizmlər.  Bakı, Elm, 2008.

6.Muzeyin izzahlı kataloqunun yaradılması və təkmilləşdirilməsi