“Elmi və bədii tərtibat” şöbəsi

Tel. (+994 12) 4920657; (+994 12) 4927049  
Faks  
Elektron poçtu huseinjavid@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Xankişiyeva Alik Alim oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Ekspozisiyanın və səyyar sərgilərin bədii tərtibatı, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin VEB saytının dizayn tərtibat işləri

Əsas elmi nəticələri 1.Ərtoğrol Cavid - 90, multimedia diskləri. Bakı, 2009
2.“Sözləri Hüseyn Cavidindir” adlı mahnı albomu. Bakı, Proqres, 2012. Tərtibçi: Fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı.