Materialların yetişdirilməsi üzrə şöbə

Tel. (+994 12) 4343197
Faks  
Elektron poçtu

kamil.qahramanov@yahoo.com

 
Struktur bölmənin rəhbəri Qəhramanov K.Ş. 
İşçilərin ümumi sayı 15 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Termoelektrik cixazların  yaradılması və tədbiqi

Əsas elmi nəticələri

Yuksək effektli yaradılmış yarımkeçirici termoelementlərin tədbiqi