Neft-kimya proseslərinin işlənməsi labaratoriyası

Tel.

(+994 12) 4244047

Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Adəm Qasım oğlu Quluzadə 
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Təşkilatın elmi texniki fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini        onun   tabe    olduğu       AMEA       NKPİ –də 

işlənən proseslərin yoxlanılması,  neft  kimyası sahəsində  mütərəqqi  texnologiyaların   işlənməsi, istehsalı təşkil ediləcək proseslərin  layihə  konstuktor və normativ texniki     sənədlərinin  hazırlanması, yeni qurğuların   tikintisi, montajı ,yeni  texnoloji proseslərintəcrübi və təcrübi sənaye  miqyasında  istehsala tətbiqi təşkil edir
Əsas elmi nəticələri

Ekstraktiv  həlledici vasitəs ilə Uayt  spirtin dearoma-

tizasiyası prosesinin  istehsal texnologiyasının  hazırlan-mışdır. Bakı neftlərindən alınan distillatlardan Naften    turşularının ekstraksiya etmək  üçün  regenerasiya oluna bilən ekstragent təklif olunmuş,  H.Ə.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda hazırda  naften turşularının ekstraksiya olunduğu qurğunun pilot variantı yaradılmışdır. Həmin pilot qurğudan ekstragent sınaqdan keçirilmişdir. Həmin prosesin Neft Emalı Zavodunda tətbiq olunması üçün reqlamentin hazırlanmasına başlanmışdır. Ekstraksiya prosesində alınan ekstraktlardan ekstragentin rgenerasiya prosesləri işlənmiş və ixrac oluna biləcək keyfiyyətdə naften turşularının istehsal prosesinin texnalogiyası yaradılmışdır.