İctimai Elmlər Bölməsinin elmi müəssisələrinə direktor vəzifəsinə seçkilər keçirilib