GPS vasitəsilə Azərbaycanda nadir və nəsli kəsilməkdə olan quşların həyat tərzi öyrəniləcək