“Fizika və astronomiyanın müasir problemləri” mövzusunda elmi seminar keçirilib