Qobustan abidələri tədqiqatçısının yubileyi qeyd olunub