Böyük Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusiyə həsr olunan elmi konfrans keçirilib