“Əlyazmaların tanınması və toplanması" mövzusunda konfrans keçirilib