Magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi keçirilib