"İrəvan şəhəri-necə varsa" monoqrafiyasının nəşrə hazırlanmasına dair müzakirələr aparılıb