Dendrologiya İnstitutunda palıd meşələrinin inkişafına dair önəmli tədqiqatlar aparılıb