Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair alimlərin qarşısında duran vəzifələr müzakirə olunub