XIX əsrin axırlarında İrəvan şəhərinin məhəllə adları