Muzeydə Şuşa şəhərindəki Yuxarı Gövhər ağa məscidini əks etdirən fotoneqativ saxlanılır