Gənc alimlər Ali Baş Komandanın və ordumuzun vətən uğrunda apardığı mübarizəni dəstəkləyirlər