Əməkdar elm xadimi Abasqulu Quliyevin 80 illik yubileyi qeyd olunub