Ədəbiyyat İnstitutunda Nizami və Nəvai ilinə həsr edilmiş görüş keçirilib