Akademik Rasim Əliquliyev: "Elektron elmin formalaşdırılmasına diqqət artırılır"