“Azərbaycan muğamşünaslığı: keçmişdən gələcəyə” adlı elmi seminar keçirildi