Botanika elminin aktual problemləri müzakirə olunub