Beynəlxalq simpoziumda ədəbiyyatımıza aid nümunələrin ermənilər tərəfindən mənimsənilməsindən danışılıb