Elmmetrik bazalar və akademik sosial şəbəkələrdən istifadə qaydalarına dair seminar keçirilib