Aqrar elmləri doktoru Əlövsət Quliyev Qazaxıstan Respublikasında elmi ezamiyyətdədir