İctimai Elmlər Bölməsinin iclasında mühüm məsələlər müzakirə olundu