Şah Təhmasib Səfəviyə həsr olunmuş konfrans keçirilib