Aqrar Elmlər Bölməsinin ötən ildəki fəaliyyətinə dair hesabatı müzakirə edilib