Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin növbəti iclası keçirildi