AMEA Mikrobiologiya və Fiziologiya institutlarının direktorları təyin olundu