“Risalə” elmi araşdırmalar toplusunun on ikinci və on üçüncü nömrələrinin təqdimatı olub