“Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası” dilimizin və tariximizin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır