Azərbaycanlı alim Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının M.V.Lomonosov adına medalına layiq görülüb