Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda beynəlxalq laboratoriya açılıb