"Bioloji müxtəliflik haqqında populyar dildə" kitabının təqdimatı keçirilib