Azərbaycan alimləri Başqırdıstanda beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər