Hesablama struktur biologiyası laboratoriyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Qərib Novruz oğlu Mürşüdov 
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müasir riyazi statistika (əsasən də Bayes statistikası) üsulları vasitəsilə verilənlərdən biologiyaya uyğun modellərin qurulması və onların biologiya kontekstində analizi. Bu verilənlər: a) müxtəlif ekspetimentlər vasitəsi ilə öyrənilmiş və Zülal Verilənlər Bankında yığılmış makromolekulların fəza quruluşları və b) struktur biologiyasında rentgen kristalloqrafiyası eksperimentlər vasitəsi ilə alınan müşahidələr.  
Əsas elmi nəticələri