8 saylı şöbə

Tel. (+994 12) 5397226
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu alovsat_qaraca@mail.ru,

alovsat@iit.science.az,

depart8@iit.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri Əliyev Əlövsət Qaraca oğlu
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
İşçilərin ümumi sayı 6
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. İnformasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşması problemləri;

2. Yaşıl iqtisadiyyat problemləri.

Əsas elmi nəticələri - İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşma istiqamətləri təklif olunmuşdur;

- Sosial və iqtisadi xarakterli müəssisələrin fəaliyyətini təkmilləşdirilməsi üçün tətbiq olunan müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin təsiri qiymətləndirilmişdir;

- İnnovasiya prosesləri və strukturlarının xarakterik göstəriciləri işlənilmişdir;

- İKT sahəsinin inkişafının iqtisadi göstəriciləri təhlil edilmişdir;

- İqtisadiyyatın və digər sosial-humanitar sahələrin informasiyalaşdırılmasının tətbiqi problemləri təhlil olunmuşdur;

- Makroiqtisadi proseslərdə, həmçinin bir sıra sosial-humanitar sahələrdə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri öyrənilmişdir;

- E-kommersiya texnologiyasının tətbiqi vəziyyətinin təhlili və onun inkişafı üçün müvafiq infrastrukturun formalaşması üzrə model və mexanizmlər işlənilmişdir.