Biofizika İnstitutu

 

Veb-sayt

http://biophysics.az/     

 
Ünvan AZ1141, Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 117 
Tel. (+994 12) 4326248 
Faks  
Elektron poçtu

director@biophys.science.az 

Direktor

AMEA-nın müxbir üzvü Qasımov Oktay Kazım oğlu

Fizika-riyaziyyat  elmləri doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 4326248 

Mobil tel.: (+994 55) 5336648

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Kərim Qulu oğlu Qasımov

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4326208 

Mobil tel.: (+994 55) 4722258

İnnovasiya və transfer üzrə 

Azad Ramiz oğlu Əbdürəhimov

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4326229

Mobil tel.: (+994 55)  3167345

Elmi katib

Mehrəliyeva Florida Radik qızı

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4326714

Mobil tel.: (+994 55) 9159335 
Yaranma tarixi  20.07.2016-cı il 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Bioloji sistemlərin fiziki-kimyəvi əsasları 
Əsas elmi nəticələr

Fibroin zülalının məhlulundan alınmış təbəqələrdə EPR metodu ilə molekulun dinamikası spin nişanın ölçüsündən asılılığını göstərilmişdir. Fibroin molekulu ilə rodamin 6G molekulunun qarşılıqlı təsiri tədqiq edilmiş və göstərilmişdir ki, hər bir fibroin molekuluna təqribən 5 molekul rodamin-6G birləşir və fibroinin aqreqasıyasının qarşısı alınır. Bu sistem amiloid xəstəliklərin müalicəsi üçün yaxşı model ola bilər.

Solanasea fəsiləsindən olan tomat bitkisi yüksək duzluluq və su çatışmazlığına məruz qalan zamanı bitki mənşəli W-boks genlərindən WRKY33 (A və B) genlərin və AP2 ailəsi genlərindən isə ERF5 genin ekspressiya profili Norzern, in situ və Vestern hibridləşmələri ilə öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, hər iki superailənin nümayəndələri göstərilən şəraitdə fərqli toxumaspesifik ekspressiya profilinə malikdirlər.

Göstərilmişdir ki, yüksək gərginlikli elektrik sahəsinin təsirinə məruz qalan eritrositlərin lizat məhlulunda kontrolla müqayisədə hemoglobin (Hb) oksigen ligandını özünə birləşdirmə qabiliyyətində »4.46% (p>0,05) azalma, Hb ligandları nisbi özündən ayırma qabiliyyətinində »1.75% (p>0,05) artma, Hb-nin pirol həlqələrinin konformasiya dəyişikliklərini əks etdirən metil körpülərinin rəqsi hərəkətini xarakterizə edən nisbətində »12.58% (p<0,05) və oksiHb nisbi miqdarını əks etdirən nisbətində isə »11.67% (p<0,05) azalma tendensiyası müşahidə edilmişdir.

İşçilərinin ümumi sayı 51 
Struktur bölmələri

Bioloji aktiv birləşmələr laboratoriyası

Ekoloji biofizika birgə laboratoriyası

Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası birgə laboratoriyası

Molekulyar və hüceyrə biokimyas birgə laboratoriyası

İnteqrativ biologiya     

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Qasımov Oktay Kazım oğlu

Kərim Qulu oğlu Qasımov

Mehrəliyeva Florida Radik qızı

Azad R. Əbdürəhimov

İlham Ə. Şahmuradov

Asim Abdullayev

Tokay M. Şahmuradov

Haqverdi İ. Cəfərov

Rasim B. Aslanov

Nağı A. Musayev

Oktay Z. Ələkbərov

Arif Ə. Mehdiyev

Rövşən T. Əliyev

İmaməddin R. Əmiraslanov

Əli Ə. Qədirov

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Quliyeva Ruhiyyə Tahirağa qızı

Məhərrəmova Sevil Məmmədhüseyn qızı

Məsimli Aidə Mayıl qızı

Aydəmirova Arzu Hətamşah qızı       

Daşdəmirova Ləman Mehman qızı

Mirzəyeva Elnarə Mürsəl qızı

Həsənova Ramiyyə Böyükkişi qızı 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Aslanov Rasim Bəxtiyar oğlu

Əliyev Anar Elbrus oğlu

Məhərrəmova Sevil Məmmədhüseyn qızı

Quliyeva Ruhiyyə Tahirağa qızı

Əliyev Anar Elbrus oğlu

Həsənova Turanə Bəhruz qızı

Həsənova Ramiyyə Böyükkişi qızı 

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Həsənova Xəyalə Üzeyir qızı  
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları