ANA SƏHİFƏ >> Dövri nəşrlər

1. AMEA-nın Məruzələri. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 6 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

2. AMEA-nın Xəbərləri (fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

3. “Həyat Elmləri və Biotibb” jurnalı. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.

4. AMEA-nın Xəbərləri (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

5. AMEA-nın Xəbərləri (iqtisadiyyat seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

6. AMEA-nın Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

7. AMEA-nın Xəbərləri (geologiya seriyası). Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

8. Azərbaycan Fizika jurnalı

9. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. İldə 2 nömrə, həcmi 250 səh. Tirajı 300.

10. Azərbaycan Astronomiya jurnalı. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.
 

11. Azərbaycan Kimya jurnalı. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

12. Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri jurnalı. Neft-Kimya Prosesləri institutu. Rus və ingilis dillərində. İldə 6 nömrə.
 

13. AMEA Türkologiya jurnalı. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

14. Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı. Azərbaycan, ərəb, fars, türk, ingilis, alman və fransız dillərində. İldə 2 nömrə, həcmi 9 ç.v. Tirajı 250.

15. Genderşünaslıq jurnalı. Azərbaycan və ingilis dillərində. İldə 1 nömrə, həcmi 11 ç.v. Tirajı 500.
 

16. Elturan jurnalı. Milli Münasibətlər İnstitutu. Azərbaycan dilində. İldə 2 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 1000.
 

17. Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. Dövri deyil. Tirajı 200.

18. Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri. Məqalələr Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində qəbul olunur. İldə 2 nömrə. Veb-saytı: http://genresjournal.az/
19. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə. Tirajı 150.

20. Mikrobiologiya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə. Tirajı 100.

21. Fiziologiya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə. Tirajı 500.

22. Azərbaycan və azərbaycanlılar jurnalı. İngilis və rus dillərində. Ayda 1 nömrə, həcmi 4 ç.v. Tirajı 280.

23. "Tətbiqi və Hesablama Riyaziyyatı". İldə 2 nömrə, həcmi 4 ç.v. Tirajı 3000.

24. "Applied and Computational Mathematics". İngilis dilində. İldə 2 nömrə.

25. Terminologiya məsələləri jurnalı. AMEA Terminologiya Komissiyası.

26. "İnformasiya Texnologiyaları Problemləri" elmi-praktiki jurnal, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

27. "İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri" elmi-praktiki jurnal, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

28. "AMEA-nın Xəbərləri". (Yer elmləri seriyası)

29. "Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələri" jurnalı, ingilis dilində, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

30. “METAFİZİKA” Beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalı (ISSN 2616-6879). Veb-saytı: http://metafizikajurnali.az/3_az.html. Jurnal altı dildə məqalə qəbul edir. Baş redaktor: Ələddin Məlikov (https://orcid.org/0000-0001-5830-6764)