“Folklorun təsnifi problemi: janr, yoxsa performans?” mövzusunda seminar keçirilib