Famin Salmanov: AMEA ölkənin ümumtəhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq edir